Fuktskada - Allt fuktigt beträffande Fuktskada

Fuktskada

Fuktskada

Fuktskada är det största problemet som den som äger ett hus kan drabbas av. Det kan kosta mycket pengar och ta mycket tid i anspråk att åtgärda fuktskadan och ett fuktskadat hus kräver ofta omfattande renovering vilket gör att även delar som inte fuktskadats blir obeboeliga under en längre tid. Anledningen till att fuktskadorna blir så omfattande är att det är mycket svårt att upptäcka fuktskador i tid utan fuktskadorna upptäcks oftast via något symptom. Det vanligaste sättet en fuktskada upptäcks är att det luktar illa eller att mögel syns.

Om det finns indikationer på fukt eller fuktskada är det viktigt att utreda orsaken till fukten eller åtgärda fuktskadan direkt. Anledningen till det är att man inte vet hur snabbt fuktskadan eller mögelangreppet sprider sig.

Fuktskada - Är det samma sak som vattenskada?

Det är viss skillnad mellan en fuktskada och en vattenskada. Fuktskadan uppkommer då vatten kondenserar när varm fuktig och luft kyls ner på en kall yta och en vattenskada uppkommer då vatten som rinner har läckt in på ett ställe som ej är avsett för vatten. Konsekvensen och skadorna av den uppkomna fukt- eller vattenskadan kan dock vara likartad.Åtgärder för att undvika fuktskada

Mer om Fuktskada

Ett av de bästa sätten att hindra fuktskador vid ombyggnationer är att följa de regelverk som gäller vid ombyggnationer. Viktigast är det i badrum eftersom det är där fuktskadorna orsakar störst skador. För att hindra och lindra dessa fuktskador måste du följa de alla föreskrifter som gäller fuktskydd och fuktspärr. Ifall du är det minsta tveksam så anlitar du en firma som följer reglerna i Golvbranschens Våtrumskontroll, GVK och som duktiga på att renovera badrum vilket gör att framtida fuktskador undviks.

Om du kan nå utrymmen bakom väggar, under duschen eller diskmaskinen är det vettigt att placera några fuktsensorer där. Fuktsensorn, som även kallas läckagevarnaren eller vattenlarm, fungerar som ett brandlarm men reagerar då det blir fuktigt på den yta den är monterad vilket gör att ingen fuktskada tillåts utvecklas. Med bra Litiumbatteri bör fuktsensorn kunna fungera i 10 år och det är en billig försäkring mot för att undvika fuktskadorna.